ee

FROM IMAGINATION TO REALITY

Blog Comments Off

Imagination is a garden that needs to be maintained. Our imagination is a prelude to our future. Even though reality directs a human being to traditional patterns of behaviour – moulds and cliches, its inner whispering invites him, over and over again, to search for difference and to create superlatives. Imagination is thus some kind of a genetic safety catch which gives life an inspiration, trust and hope. The time of studying is the time of complete freedom, actualising of the craziest ideas and wildest conceptions.

ŽIVETI Z ŽELEZOM
Naša dediščina, naša pot, naša identiteta….

JEKLO NA POTI IZ “FABRIK” V MESTA
(Je)kleni ljudje ali jeklene skulpture so v najširšem smislu izrazi ali obrazi koroške kulturne identitete. Jeklo, trdna zlitina, tudi zlita s sržem koroške biti. Zdi se, kot da bi mehkobo ljudi nenehno spremljalo jeklo, (so)določalo značaje prebivalcev oziroma celoten družbeno-kulturni kontekst. Jeklarska industrijska tradicija je stoletja puščala in še naprej globoko zarisuje sledi v kulturi v širšem pomenu besede. V načinu proletarskega življenja, v vsak-danjem bivanju delavcev…

FORMA VIVA
Identiteta industrijskega mesta Forma viva (ali žive oblike) je zlasti na Ravnah, nepogrešljiv del okolja. Verjetno ni naključje, da so prav v spremenjenih okoliščinah, ko se vprašanja med prihodnjo vezjo gospodarst-va in kulture sprožajo sama po sebi, razmišljanja tudi o teh “živih oblikah” postala bolj intenzivna. Ne nazadnje lahko tudi z gospodarsko rastjo v obdobju, v katerem so skulpture nastale, potegnemo vzporednico z današnjim časom.

Foto: Saša Mencinger

BOOK

BASIS
Commedia dell’arte was created in Italy in 16th century and it remained popular until 18th century. At the beginning the performances were held outdoors with unpretentious scenography, consisted of few theatre objects.

DEVELOPMENT OF CONCEPT
Rococo is the last history art period which won recognition in all European countries at the beginning of 18th century, within the periods of Baroque and Classicism. The word »Rococo« is French and it means a pile of small stones, which reminds one of tiny ornaments, characteristic of art in that time. Typical of Rococo are outstanding luxury, wealth and very precise art.

Photo: Matjaž Tančič                       Photo: Anže Godec                       Photo: Saša Mencinger

DECONSTRUCTION OF A MALE SHIRT

BASIS
Marie Sklodowska Curie, a Polish-French physicist and chemist. Born in 1867, Warsaw, Poland. She was a pioneer in the field of radiation, together with her husband and Becquerel the first Nobel Prize winner for physics, and eight years later also the Nobel Prize winner for chemistry.

DEVELOPMEND OF CONCEPT
Places of the future – FUTURISM

  • 3
  • 2
  • 1
  • StudioObleke2 047
  • StudioObleke2 052
  • dekonstrukcija
Pin It

» Blog » FROM IMAGINATION TO REALITY
On September 26, 2013
By

Comments are closed.

»