asd

POVEZANOST

Blog Comments Off

SIMBOL IN IME

Razvoj blagovne znamke: diplomsko delo

Mentor: izr. prof. Almira Sadar

Somentor: Maja Gspan  (grafična oblikovalka)

Namen diplomskega dela je bil predstaviti in ustvariti zametke lastne blagovne znamke. V prvem delu so bile predstavljene teoretične osnove. V drugem delu pa je bila predstavljena grafična podoba blagovne znamke  z imenom in logotipom. Predstavljen je odlomek diplomskega dela, ki se prične z vizualizacijo v glavi, prenosom asociacij in misli, s skiciranjem na papir.

Simbol in ime. Zavedanje, povezanost in podoba znamke. Nox.

IME je os­nova zavedanja in je v primerjavi z večino elementov trženjskega programa trajnejše. Vse gre preko obzorja trenutnega navdiha. Stremi k pozitivni, močni in prepoznavni podobi znamke. Tematika imena sloni na neki zgodbi, ki je vsebinsko in vizualno povezovala celotno blagovno znamko. Na valovih domišljije se lahko posameznik preko nje poveže z neskončnostjo.

Obrazložitev imena Nox:

NITRIC DIOKSIDE- NOx Dušikovi oksidi (plini NOx)

MOBIUSOV ZNAK NESKONČNOSTI

IZHODIŠČE ZA ZNAK

Znak je poenostavljena beseda Nox. V njem lahko prepoznamo Mobiusov znak neskončnosti. Značilnosti adrenalinskih športov so prenešeni v njegovo strukturo, kar se kaže predvsem v strogi obliki znaka.

IZHODIŠČE ZA ZNAK

ZNAK

Znak je osnovni element celostne grafične podobe. Prepoznavnost znaka je odvisna od razmerij in barv.

ZNAK

LOGOTIP

Logotip je natančna tipografska kompozicija črk v besedi Nox in razmakov med njimi. Pripada tipografski družini Gotham. Izbran je v verzalkah, kjer je debelina črke black.

LOGOTIP

LOGOTIP IN ZNAK NEDELJIVA CELOTA

Logotip in znak predstavljata nedeljivo celoto. Ko logotip in znak združimo tvorita pomensko in vizualno zaokroženo celoto. Vtis prepoznavnosti celote je odvisen od kakovosti reprodukcije, ki ji je potrebno posvetiti pozornost.

NEDELJIVA CELOTA

ZNAK IN LOGOTIP KONSTRUKCIJSKA MREŽA 

V konstrukcijski mreži je natančno določena definicija znaka, ki omogoča njegovo pravilno izvedbo. Konstrukcijska mreža ima obliko pravokotnika v razmerju 4:6, ki sestavlja znak. Kon­strukcijska mreža logotipa in znaka je natančna opredelitev razmerij med likovnimi elementi znotraj znaka in logotipa ter med njima. Tvori pomensko in vizualno zaokroženo celoto.

ZNAK:

 KONSTRUKCIJA ZNAK

LOGOTIP:

KONSTRUKCIJA  ZNAK

LOGOTIP IN ZNAK- ENOBARVNA VARIANTA

Konstrukcija enobarvnega znaka A A A3

PRIKAZ UPORABE NESKLENJENEGA ZNAKA V PRIMERU VEZENJA IN TISKA KJER BARVNI PREHOD NI MOGOČ.

ENOBARVNA VARIANTA

KB

Pin It

» Blog » POVEZANOST
On September 29, 2013
By

Comments are closed.

« »